Jan Ligthartstraat 1, 1817 MR Alkmaar

Tarieven

Onze tarieven

De tarieven voor beschermingsbewind en mentorschap worden bepaald door de Kantonrechter. De Kantonrechter laat zich leiden door de adviezen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonrechters (LOVCK). Onze tarieven voor budgetbeheer en budgetcoaching zijn weer een afgeleide daarvan.

Tarieven Beschermingsbewind of Mentorschap en Curatele 2020

Beschermingsbewind of mentorschap en curatele
Schulden
Tarieven
Alleenstaande Geen €116,26
Alleenstaande Met schulden €150,44
Samenwonend (beschermingsbewind) Geen €139,55
Samenwonend (beschermingsbewind) Eén met schulden €160,02
Samenwonend (beschermingsbewind) Twee met schulden €180,49
+ Curatele Geen €209,33
+ Curatele Met schulden €239,98
Uurtarief
Eindrekening & verantw 1
Eindrekening & verantw 2
€ 82,04
€ 246,84
€ 296,45
Aanvangswerkzaamheden Beschermingsbewind of mentorschap € 657,03
Aanvangswerkzaamheden samenwonend Beschermingsbewind of mentorschap € 787,71
Aanvangswerkzaamheden Curatele € 1182,17

Alle genoemde tarieven zijn incl. BTW.

 

Alleenstaande

Maandtarief Standaard: € 116,26 (17 uur)
Problematische schulden: € 150,44 (22 uur)

Echtpaar / Samenwonend

Maandtarief Standaard: € 139,55 (20,4 uur)
Problematische schulden 1 pers.: € 160,02 (23,4 uur)
Problematische schulden 2 pers.: € 180,49 (26,4 uur)

Bijzondere werkzaamheden
Uurtarief : € 82,04

Afhankelijk van uw inkomen bestaat er een mogelijkheid om voor de kosten die gemoeid zijn met deze vorm van bewindvoering een vergoeding te krijgen uit de bijzondere bijstand.

De kosten voor het openen van een rekening zijn de normale kosten die gelden bij elke bank. Bij de ABN Amro Bank is dit éénmalig € 20,00 voor het openen van een rekening en € 1,94 per maand aan bankkosten.

Kosten beëindigen dossier
Afsluitkosten 1 pers.:  € 246,84
2 pers.:  € 296,45

 

Tarieven Budgetbeheer 2020

Budgetbeheer Schulden
Tarieven
Alleenstaande Geen €109,39
Alleenstaande Met schulden €143,57
Samenwonend Geen €131,26
Samenwonend Eén met schulden €151,77
Samenwonend Twee met schulden €172,28
Uurtarief
Afsluitkosten 1 persoon
Afsluitkosten 2 personen
€ 82,04
€ 246,84
€ 296,45
Intakekosten €657,03
Intakekosten samenwonend €787,71

Alle genoemde tarieven zijn incl. BTW.

 

Bijzondere werkzaamheden
Uurtarief : € 82,04

De kosten voor het openen van een rekening zijn de normale kosten die gelden bij elke bank. Bij de ABN Amro Bank is dit éénmalig € 20,00 voor het openen van een rekening en € 1,94 per maand aan bankkosten.

Kosten beëindigen dossier
Opmaken eindrekening en verantwoording 1 pers.:  € 246,84
2 pers.:  € 296,45

TARIEVEN BUDGETBEHEER TOTAAL 2020

Alleenstaande
Intaketarief: € 657,03
Intake tarief budgetbeheer voorafgaand aan beschermingsbewind 50% korting
Maandtarief Standaard: € 109,39 (16 uur)
Problematische schulden: € 143,57 (21 uur)

Echtpaar / Samenwonend
Intaketarief: € 787,71
Intake tarief budgetbeheer voorafgaand aan beschermingsbewind 50% korting
Maandtarief Standaard: € 131,26 (19,2 uur)
Problematische schulden 1 pers.: € 151,77 (22,2 uur)
Problematische schulden 2 pers.: € 172,28 (25,2 uur)

Bijzondere werkzaamheden
Uurtarief : € 82,04

De kosten voor het openen van een rekening zijn de normale kosten die gelden bij elke bank. Bij de ABN Amro Bank is dit éénmalig € 20,00 voor het openen van een rekening en € 1,94 per maand aan bankkosten.

Kosten beëindigen dossier
Opmaken eindrekening en verantwoording 1 pers.:  € 246,84
2 pers.:  € 296,45

TARIEVEN BUDGETBEHEER BASIS 2020

Alleenstaande
Intaketarief: € 657,03
Maandtarief: € 75,20 (11 uur)

Echtpaar / samenwond
Intaketarief: € 787,71
Maandtarief: € 90,25 (13,2 uur)

Bijzondere werkzaamheden
Uurtarief: € 98,45

Tarieven Budgetcoaching 2020

Uurtarief
Alleenstaande 82,04
Echtpaar / Samenwonend 98,45

Alle genoemde tarieven zijn incl. BTW.

Tarieven PGB beheer 2020

Maandtarief Tarieven
Alleenstaande € 51,22
Aanvangswerkzaamheden € 657,03

Alle genoemde tarieven zijn incl. BTW.

Passende ondersteuning bij uw financiële administratie