Vennewaard 201, 1824 KH Alkmaar

Wat wij doen

Onze diensten

Bergen Bewind zorgt voor overzicht en stabiliteit in alles rond uw geldzaken. Dit doen wij op basis van wat u nodig heeft: beschermingsbewind, budgetbeheer of budgetcoaching. Ook via mentorschap, pgb-beheer of curatele kunnen we we de essentiële begeleiding bieden die u zorgelozer in het leven doet staan.
Onze aanpak is er altijd op gericht u rust te geven en te inspireren. We zien het liefst dat u zelf weer het heft in eigen hand neemt en de controle over uw inkomsten en uitgaven terugkrijgt. Stel uzelf een haalbaar doel en Bergen Bewind ondersteunt u om dit te bereiken!

Passende ondersteuning bij uw financiële administratie

Bergen Bewind is er voor

Curatele
Een curator neemt besluiten over iemands persoonlijke en financiële situatie.
Bewind
Beschermingsbewind is erop gericht uw financiële belangen te behartigen.
Mentorschap
Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger.
Budgetbeheer
Ondersteuning bij uw financiële administratie met budgetbeheer.
PGB beheer
Wij regelen de financiële stromen en beheren uw zorgovereenkomsten.
Budgetcoaching
Een budgetcoach is iemand die uw financiële situatie in kaart brengt.